Moderne slavernij mensenhandel verklaring

Verklaring van Blackhawk Network Holdings, Inc. over moderne slavernij en mensenhandel 


Onze onderneming 

Blackhawk Network levert betaaloplossingen onder een merknaam om aan de zakelijke doelstellingen van onze partners te voldoen. Wij werken samen met onze partners om te innoveren en markttrends in betalingen onder een merknaam te vertalen om het bereik, de loyaliteit en de omzet te vergroten. Met een aanwezigheid in meer dan 26 landen voeren wij wereldwijd betaalprogramma’s onder een merknaam uit op een betrouwbare en veilige manier. 

Ons beleid op het gebied van slavernij en mensenhandel 

In onze gedragscode voor leveranciers staat wat wij van onze leveranciers verwachten met betrekking tot: 

  • Bedrijfspraktijken en ethiek 
  • Arbeidspraktijken en mensenrechten 
  • Milieubescherming 
  • Naleving en rapportage 

Wij moedigen onze leveranciers aan om van hun onderaannemers te eisen dat zij gelijkwaardige gedragsnormen erkennen en toepassen. 

Wij hebben een Code voor zakelijk gedrag en ethiek. Deze Code dient als leidraad voor het handelen van onze werknemers in overeenstemming met de waarden van Blackhawk Network. De Code benadrukt onze toewijding om verantwoord, ethisch en eerlijk zaken te doen. Dit gaat over meer dan uit de krantenkoppen blijven en juridische kwesties vermijden - het gaat over het bevorderen van een werkplek die vertrouwen, kwaliteit en eerlijkheid binnen het bedrijf en bij onze klanten, leveranciers en zakenpartners waardeert. Onze Code gaat in hoofdlijnen in op de uitgangspunten om werknemers te helpen het juiste te doen, en moedigt werknemers aan om zich uit te spreken over overtredingen van de Code die zij waarnemen of vermoeden en om deze te melden. 

Wij hebben ook een procedure voor alle werknemers waarmee zij een ”Ernstig incident” kunnen melden, waaronder begrepen eventuele zorgen over slavernij en mensenhandel. 

Onze toeleveringsketens 

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketens of in een onderdeel van onze onderneming. De relaties met de meeste van onze leveranciers zijn gedurende een aantal jaar opgebouwd en zijn gebaseerd op integriteit en wederzijds vertrouwen. Wij hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat due diligence wordt toegepast ten aanzien van leveranciers door middel van onderzoek in de eerste opstartfase, door relevante bepalingen op te nemen in contracten en door vragenlijsten te sturen naar leveranciers. Wij bewaken de resultaten hiervan en nemen passende maatregelen wanneer wij denken dat dit nodig is. Vanwege de aard van onze onderneming en die van onze toeleveringsketen hebben wij vastgesteld dat het risico op moderne slavernij en mensenhandel minimaal is. 

Opleiding 

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat alle werknemers opgeleid worden in alle wettelijke vereisten die van invloed zijn op onze onderneming. Wij communiceren regelmatig over het nalevingsbeleid via ons intranet en wij rollen het hele jaar door relevante trainingen uit. 

Raad van Bestuur 

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act 2015 en vormt onze verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt in december 2018. 

Deze verklaring heeft betrekking op Blackhawk Network Holdings, Inc. en haar dochterondernemingen. 

Binnen de regio Europa van Blackhawk Network omvat deze verklaring onder andere Blackhawk Network (Europe) Limited, Blackhawk Network (UK) Limited, Hawk Incentives Limited en Cyclescheme Limited. 

Deze is goedgekeurd door het Bestuur van Blackhawk Network (Europe) Limited, die deze indien nodig op jaarbasis beoordeelt en bijwerkt. 

Ondertekend: 

Datum: 3 juli 2019 

Matthew Howe, Directeur